Sinh con rồi mới sinh cha…

911

Chú thích của Bọ Lập:  Hi hi “Hồ Chí Minh sống mãi trong em” mà Bác sinh năm nào cũng chẳng nhớ. Bố Bác sinh năm 1862 mà Bác – đọc tiếp>