Vài lời cùng ông văn nô

Hà Hiển

boibutMình vừa tình cờ đọc được bài viết của một ông đắc ý khoe được thiên hạ phong làm “văn nô”. Vì vậy trong entry này xin được gọi tắt ông ấy là “văn nô” cho nó vừa gọn vừa làm vui lòng tác giả.

Lọc từ  bài viết khá nhiều chữ  của văn nô  (xin mời bấm vào ĐÂY sẽ đọc được toàn bài) có 2 đoạn này mình thấy tay này viết được:

– Đọc tiếp>