Nhân đọc một bài viết của Sông Hàn về Anh Ba Sàm

Hà Hiển

basamSự việc trang Ba Sàm liên tục bị hacked đang là sự kiện nóng nhất trong cộng đồng mạng suốt tuần qua.

Trên trang Han Times vừa có bài viết của chủ trang với tiêu đề  Hai giả thuyết về sự vụ Ba Sàm bị hack (*)

Trong bài viết này, ngoài việc đưa ra những giả thuyết về nhân thân  và động cơ của Anh Ba Sàm, tác giả cũng giành nhiều chữ để nhận xét về các “cồng sĩ”  trên trang này.

Là một trong những “cồng sĩ” của trang Ba Sàm, mình có mấy ý kiến sau:

– Bấm vào để đọc tiếp>