Không khéo to chuyện rồi bác Thanh ơi!

Hà Hiển

Bí mật quốc gia đã được tiết lộ ở Việt Nam – đó là tiêu đề bài viết của David Brown , một người đã từng làm việc trong ngành ngoại giao của Mỹ trên tờ Asia  Times hôm nay  (Nguyên văn tiếng Anh: State secrets revealed in Vietnam).

To chuyện rồi! Bài nói chuyện của đại tá Thanh, nhất là những điều bác Thanh nói về Mỹ, Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên, Iran…  đã có “sức lan tỏa” ở phạm vi quốc tế, đã được báo chí nước ngoài bàn luận và hậu quả của điều này thì thật là khó lường!

-Bấm vào để đọc tiếp>