Hu hu, coi chừng không có sổ hưu!

Hà Hiển

daita-thanh

Thay đổi chế độ thì coi chừng mất sổ hưu – đấy là đại tá tuyên huấn Trần Đăng Thanh nói thế trong một bài nói chuyện dài trước lãnh đạo các trường đại học gần đây và được trang Ba Sàm (*)  đăng lại.

Đại tá Thanh có thể đã “suy bụng ta ra bụng… địch”  vì đúng là có chuyện đó đối với công chức “ngụy quyền” khi chế độ Việt Nam Cộng hòa bị thay đổi bởi chế độ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1975. Điều này liệu có xảy ra nếu có sự thay đổi theo chiều ngược lại hay không là một câu hỏi thú vị nhưng mình chẳng dám bàn sâu vì nó “nhạy cảm”.

– Bấm vào để đọc tiếp>