Nguyễn Quang A: Sao lại chống nhóm lợi ích?

nguyen-quang-a-002HH – Không chỉ cụm từ  “nhóm lợi ích” mới bị gán cho nghĩa xấu như bác Nguyễn Quang A phàn nàn trong bài viết đăng trên trang Ba Sàm hôm nay (*),  nhiều danh từ hoặc cụm danh từ khác mà bản thân nó cũng không thể gắn với giá trị (tốt-xấu, đạo đức-phi đạo đức) nhưng đã được “xấu hóa” khi người ta cố tình gán những hàm ý tiêu cực về chính trị cho chúng, ví dụ như:

– Bấm vào để đọc tiếp>