Sửa Hiến pháp: Điều quan trọng không phải là giảm quyền của ông này hay tăng quyền cho ông kia!

Chẳng biết có phải vì “đồng chí X” mà bây giờ phải sửa Hiến pháp để thêm quyền giám sát chính phủ cho Chủ tịch nước? (*) . Nếu đúng như thế thì nhỡ đâu sau khi sửa Hiến pháp mà  “đồng chí X” lại thành Chủ tịch nước thì lại phải sửa lại à?

Phải sửa Hiến pháp theo hướng sao cho tất cả 175 đồng chí luôn luôn được  pháp luật giám sát chặt chẽ và có đối trọng thích hợp để thi đua lành mạnh với các đồng chí thì mới lại tránh phải sửa tới sửa lui Hiến pháp nhiều lần nữa trong tương lai.

Hahien’s Blog

 

Đọc thêm:  Đại đoàn kết dân tộc phải là mục tiêu của một bản Hiến pháp tiến bộ

______________________________________________________________________________________

– Bấm vào để đọc tiếp>