Từ con thú dữ ăn thịt người thành con mồi cho “đồng loại” trước khi bị đem đi giết thịt?

(Ảnh chụp qua video clip hình ảnh tên sát nhân Đặng Trần Hoài tại Tòa án NDTP Hà Nội ngày 25/10/2012)

Nguồn video:  Tienphong online