Bác sĩ Phạm Hồng Sơn phê “dỗ sĩ” Nguyễn Trần Bạt chẩn bệnh sai

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn

Trong bài viết “Hơn hai sai lầm nguy hiểm của ông Nguyễn Trần Bạt” (*) đăng trên pro&contra, bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã phản biện lại một số quan điểm của ông Bạt thể hiện trong bài trả lời phỏng vấn Trung tâm dữ liệu các tổ chức phi chính phủ gần đây như phê phán quan niệm của ông Bạt về nhân quyền (như  quy kết những hoạt động “đòi đất, kêu oan, biểu tình” “ăn vạ chính phủ” ), cho rằng ông Bạt đặt mình vào địa vị của nhà cầm quyền để phát biểu là không phù hợp với “tính độc lập trong nghiên cứu nói chung”.  Và với con mắt của một bác sĩ, ông Sơn cũng cho rằng việc ông Bạt chẩn đoán xã hội ta “thực ra cũng không toàn trị…” là sai, và sự chẩn đoán sai đó, theo ông Sơn, sẽ làm cho “việc đi tìm phương thuốc chữa trị cho chế độ chính trị đó hoặc ước muốn thúc đẩy tiến bộ cho xã hội chỉ là việc làm vô ích...”

– Đọc tiếp>