Nhân chuyện của ông Lê Thăng Long

Hà Hiển

Ồng Lê Thăng Long

Việc ông Lê Thăng Long gửi thư mời rất nhiều nhân vật tham gia vào một phong trào có tên gọi là “Con đường Việt Nam” đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Điều thú vị là những người được mời là những nhân vật nổi tiếng thuộc đủ mọi thành phần với những xu hướng chính trị rất khác nhau mà cộng đồng mạng thường gán cho những cái mác như “lề phải” “lề trái” hay “đối lập trung thành”…

– Đọc tiếp>