Nhân đọc bài phát biểu trước Quốc hội của ông Dương Trung Quốc

Hà Hiển

“Nước lấy dân làm gốc, nước bình yên, nước hãy để dân yên. Dân lấy nước làm lòng, khi nhiễu sự dân ra gánh vác”.

Cái câu ấy – được Đại biểu Quốc hội kiêm Nhà sử học Dương Trung Quốc trích dẫn từ thời Hậu Lê trong bài phát biểu tại Quốc hội  gần đây chỉ đúng ở những thời xa xưa đó khi “nước” nghĩa là “vua” (ví như  “lãnh đạo” bây giờ). Khi nhiễu sự xảy ra với “nước” theo nghĩa này là xảy ra với vua, không phải lúc nào cũng thiết thân đến quyền lợi của dân, nhưng nếu dân yêu vua (lấy vua làm lòng) thì dân cũng sẵn sàng bảo vệ như bảo vệ chính họ

– Đọc tiếp>