Tại sao dân tộc này sẽ còn trầm luân?

Xin cóp lại dưới đây mẩu đối thoại vui vui trên blog Anh Ba Sàm hôm nay (dưới bài viết “Dân tộc ta sẽ còn trầm luân!” của Tiến sĩ Tô Văn Trường):

————————————————————————————————-

– Đọc tiếp>