Đôi lời bàn về “Luật QĐND Việt Nam” nhân “vụ Đoàn Văn Vươn”

Trang Basamnews hôm nay (16/01/2012) có đăng bài viết của TS Nguyễn Quang A với tiêu đề “Vài câu hỏi về vụ Đoàn Văn Vươn”.

Trong số 11 “câu hỏi” mà TS Nguyễn Quang A nêu ra trong bài viết trên, có một “câu hỏi” tôi cho là nghiêm trọng nhất (*), mặc dù “câu hỏi” này đứng hàng thứ 8 theo thứ tự sắp xếp của tác giả – đó là việc tác giả cảnh báo việc sử dụng  quân đội vào những mục đích không đúng với sứ mạng của nó.

Đọc tiếp