Ai mới là vô trách nhiệm?

Hà Hiển

Trong tuần đầu của năm mới 2012 vẫn xảy ra hàng loạt các vụ cháy xe ô tô và xe máy tại  nhiều tỉnh trong cả nước như  Bắc Ninh, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội , Hải Phòng.

Dư luận nóng ruột  vì các “cơ quan chức năng” vẫn chưa đưa ra được kết luận chính thức nào về nguyên nhân của các vụ cháy nổ này đến nỗi Báo Tuổi Trẻ phải mở một cuộc “giao lưu trực tuyến” nhưng kết quả của cuộc giao lưu này cũng không làm điều gì sáng tỏ hơn, nếu không nói là một số không tròn trĩnh, khi mà các “chuyên gia” vẫn chỉ đưa ra những lời bình chung chung về các khả năng xảy ra các vụ cháy xe vừa qua, nghĩa là vẫn chỉ là các phỏng đoán mò.

Đọc tiếp