Nhân vụ “cờ 6 sao”.

Hà Hiển

Cho đến thời điểm này, sự giận dữ của đông đảo dư luận vẫn chưa nguôi về sự việc người ta đã để cho  các em bé Việt Nam vẫy “cờ 6 sao” khi chào đón ông Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam vừa qua.

Đọc tiếp