Nhân chuyện ông Trần Đăng Tuấn mở blog

Hà Hiển

Ông Trần Đăng Tuấn (Ảnh: Blog Quê Choa)

Hôm nay, đọc trên Blog Quê Choa của Bọ Lập thấy có bài của Bọ về chuyện ông Trần Đăng Tuấn, từng là Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam, mới mở blog.

Trong entry này Bọ Lập đã có lời khen “…cái ông Tuấn này viết văn được phết…”

Tôi đang chờ đợi trong blog của ông Tuấn sẽ có một entry chỉ vài từ  ngắn gọn rằng  “Tôi xin thành thực xin lỗi ông Ngô Quang Kiệt về những gì đã viết về ông”.

Không biết từ giờ đến cuối đời liệu ông Tuấn có viết được câu này không. Tôi vẫn hy vọng vì tôi tin vào tính phục thiện của con người nói chung, nhất là những người như ông Trần Đăng Tuấn.

Nếu ông Tuấn viết ra được như thế,  tôi sẽ cúi đầu ngả mũ kính phục ông và cá nhân tôi thì cho rằng đó sẽ là câu văn hay nhất và có ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời ông.

Đọc tiếp