Ông Thuyền không đáng bị diễu cợt như thế!

Hà Hiển

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền

Tôi đã đọc bài viết của một số blogger và nhà báo khá nổi tiếng chê bai một số đại biểu quốc hội qua một số ý kiến phát biểu của họ. Đúng là phát biểu của một số ông bà nghị  này có những ý buồn cười thật. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao người ta lại có thể  diễu cợt ý kiến của đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) khi ông nói “Làm sao để nhiệm kỳ này cố gắng lấy lại quần đảo Hoàng Sa”.

Có thể ý kiến ấy của ông tại thời điểm này có vẻ hơi lãng mạn và chưa thực tế lắm. Nhưng có cần phải diễu cợt ông Thuyền khi ông nói như thế không?

Đọc tiếp