Nhân “vụ Đỗ Ngọc Bích” – Phiếm luận quanh chuyện “case study” cho nghề báo

Hà Hiển

Bài viết của Đỗ Ngọc Bích trên BBC tiếng Việt trong những ngày qua đã gây ra một làn sóng phản đối quyết liệt trong dư luận Việt Nam.

Trong khi phê phán quan điểm của ĐNB,  nhiều vị trí thức trong đó có các nhà văn, nhà báo đáng kính của chúng ta không chỉ có ý kiến trên blog cá nhân mà còn đăng đàn cả trên các báo “lề phải” trong nước chỉ trích thẳng thừng BBC Việt ngữ, có vị còn gửi thư cho lãnh đạo BBC đòi “xử lý thích đáng” trưởng ban Biên tập BBC tiếng Việt.

– Đọc tiếp>