Nếu Cụ Hồ còn sống… (*)

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
KHIÊM TỐN, THẬT THÀ, DŨNG CẢM

(Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nên, nhi đồng).

Có những chuyện mà chúng ta không bao giờ nghĩ  có thể xảy ra ở trên đời mặc dù chúng lại là sự thật 100%.

Chẳng hạn như câu chuyện dưới đây xảy ra cách đây đã hơn 4 năm mà mình mới chỉ vừa được biết qua blog Quê Choa.

– Đọc tiếp>