Gorbachev – thủ phạm của sự sụp đổ?

Hà Hiển

(Lấy cảm hứng từ bài viết “Sự sụp đổ của thần tượng” của Lê Mai. Xin cám ơn tác giả về bài viết rất thú vị đó)

Tác giả Lê Mai đã nói rất đúng rằng CNXH ở LX phát triển theo chiều rộng đã hết mức và từ thập kỷ 70, nó đã bắt đầu xuống dốc. Và không chỉ là ở LX, hệ thống XHCN Đông Âu lúc đó đã trở nên quá sập xệ. Tình thế đó đã đặt ra 1 nhiệm vụ bất khả thi cho bất kỳ ai muốn duy trì nó. Sự tồn tại của hệ thống này do đó đã chỉ còn là vấn đề thời gian và nếu không phải là Gorbachev thì cũng sẽ có một người khác hoàn thành thủ tục có tính lịch sử đó dù muốn hay không.

– Đọc tiếp>