Vô cảm có phải là đặc tính truyền thống của dân tộc?

Hà Hiển

Vô cảm có phải là đặc tính truyền thống của dân tộc ta?

Không phải là không có nguyên cớ để người ta đặt ra câu hỏi này khi quan sát những gì đang xảy ra hiện nay ngoài xã hội.

Nhưng câu trả lời của tôi là KHÔNG.

– Đọc tiếp>