Khen đểu hay xui dại?

Hà Hiển

Vào đúng dịp quốc khánh Hoa Lục, nghe thấy mọi người bình luận sôi nổi cuốn “Mao Trạch Đông, nghìn năm công tội” của đại tá giải phóng quân Tân Tử Lăng trong đó đề cập đến những tội ác kinh hoàng của Mao chủ tịch, có nhà nghiên cứu cổ sử nổi tiếng họ Trương tức khí đưa ra lời bình như sau:

– Đọc tiếp>