Để thành 1 quốc gia văn minh, cần phải học lại lịch sử!

Hà Hiển

Bờ Tây Sông Jordan và khu vực biển Đông (*)  – Đó là tiêu đề bài bình luận vừa phát sáng nay trong Chương trình Thời sự của Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM.

Có lẽ đã lâu rồi tôi mới được nghe 1 bài bình luận thời sự hay như vậy trên hệ thống truyền thông chính thống về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

– Đọc tiếp>