Phải có bằng tiến sỹ mới có “tư duy đột phá”?

Hà Hiển

“Đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người có bằng tiến sĩ” – Đó là khẳng định như đinh đóng cột của ông 1 ông tiến sỹ, chuyên viên cao cấp Sở Nội vụ Hà Nội được VietNamNet đưa lại.

Ông tiến sỹ này cũng khẳng định thêm rằng “cho đến nay, nếu xét về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chúng ta chưa có thước đo nào khác ngoài học vị.”

Không biết trước đây ông này có nghĩ thế hay chỉ từ khi ông nhận bằng tiến sỹ rồi mới phát hiện ra một điều có tính ‘đột phá’ rằng đúng là phải có bằng tiến sỹ thì mới có khả năng “tư duy đột phá”?

– Đọc tiếp>