Thừa thắng xông lên

Hà Hiển

Trên blog Quê Choa vừa có bài viết của nhà báo Bùi Hoàng Tám với đầu đề “Bệnh tham nhũng ở ta đã vào đến lục phủ, ngũ tạng” . Bài ấy do Bùi Hoàng Tám phỏng vấn 1 quan chức ngành thanh tra từ lâu nhưng vẫn còn tính thời sự cho đến bây giờ và vì thế đã thu hút được rất nhiều lời bình rôm rả trên Chiếu Rượu của Bọ Lập.

Một trong những lời bình rất thú vị ấy là của anh Lê Mai, xin được trích 1 đoạn:

– Đọc tiếp>