Bài học Tân Cương

Hà Hiển

Bạo lực vừa bùng phát ở Tân Cương xuất phát từ các cuộc biểu tình của sắc tộc người thiểu số Uighurs theo đạo Hồi mà người ta cho là nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc kể từ sau sự kiện Thiên An Môn đang là tâm điểm chú  ý của cả thế giới

Sự kiện nóng bỏng này, cùng với những xung đột xã hội xảy ra ngày càng nhiều tại Tây Tạng và một số địa phương khác ở Trung Quốc trong thời gian gần đây đã cho thấy món “đặc sản” này bây giờ không chỉ gắn liền với những địa danh hay được nêu tên như những “địa chỉ đen” về sự bất ổn trên thế giới như Iraq, Apganistan, Kosovo, Pakistan, Xu đăng, Nam Ossetia, Kenia, Nigeria… hay ở gần chúng ta hơn như những cuộc xung đột về sắc tộc ở Philipin, Indonesia, miền nam Thái Lan hay những bất ổn về chính trị tại Mianmar.

– Đọc tiếp>