Xin đừng chơi khôn như thế!

Hà Hiển

(Những sự kiện đề cập trong bài viết dưới đây xảy ra đã lâu nhưng nhân đọc bài Tham nhũng và Quyền riêng tư trên blog Osin, thấy vẫn còn tính  thời sự  nên xin phép đăng lại ở đây)

– Đọc tiếp>