Con đường đi lên CNXH “đang ngày càng được rõ hơn”…

 

Hà Hiển

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 10, Khóa X của đảng CSVN, ông Nông Đức Mạnh đã cho rằng kể từ khi Cương lĩnh 1991 ra đời đến nay, quan điểm về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta “ngày càng được rõ hơn”.

Đây không phải là lần đầu tiên cách diễn đạt này được sử dụng trong đảng. Trong các văn kiện chính thức của đảng hay các tài liệu học tập chính trị, chúng ta có thể gặp rất nhiều cụm từ “ngày càng rõ hơn”, “đang ngày càng sáng tỏ dần”, “từng bước được tiếp tục làm sáng tỏ hơn” hay những cụm từ có nghĩa tương tự mỗi khi tác giả các bài viết đó nói về “con đường đi lên CNXH ở nước ta”.

– Đọc tiếp>