PCI – Cơ hội vàng để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng

(Bài đã đăng trên Y! 360 –  06/12/2008)

ViêtNamNet ngày 6/12/2008 đăng ý kiến của ông Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết ông “là người được phân công trực tiếp xử lý về vụ PCI” và “… quan điểm của Việt Nam luôn nhất quán và kiên quyết chống tiêu cực và tham nhũng, nhưng hiện nay phía VN vẫn chưa nhận được văn bản, chứng cứ nào từ phía Nhật”.

Ông Tài cũng nói thêm rằng: “Đối với mỗi quốc gia và ngay cả Việt Nam, khi đưa một công dân hay một tội phạm nào ra xét xử thì cũng phải có chứng cứ để luận tội… Vậy thì hãy đưa ra bằng chứng, chúng tôi sẽ tiến hành xét xử, không thể nói chung chung” và “…chỉ cần khi nào phía bạn đưa ra chứng cứ thì sẽ cho tiến hành xử lý…” Ông Tài nhấn mạnh “nếu cần hỗ trợ, các cơ quan chức năng tại thành phố sẵn sàng hợp tác tốt nhất cho phía bạn tìm chứng cứ, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thấy phản hồi gì từ phía bạn”

Vậy thì loại chứng cứ gì Việt Nam đang cần phía Nhật cung cấp thì mới có thể xử lý được?

– Đọc tiếp>