Thể chế toàn trị có phải là điều kiện cần để có CNXH?

 

Hà Hiển

CNXH là tương lai của nước  Mỹ?

Thanh Niên online ngày 20/4 có bài viết “Người Mỹ giảm niềm tin vào chủ nghĩa tư bản(CNTB)”, trong đó đề cập đến việc ngày càng có nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ ở Mỹ có cảm tình với chủ nghĩa xã hội (CNXH).

– Đọc tiếp>