Để quốc hội có những người hiền tài

Hà Hiển

(Bài đã đăng trên VietNamNet)

Nhân chuyện Nhà sử học Dương Trung Quốc đặt ra vấn đề sử dụng người tài ngoài đảng tại 1 kỳ họp quốc hội, báo PLTPHCM có bài phỏng vấn nhà báo Hữu Thọ với tiêu đề “Phải thực sự cầu hiền, biết cách cầu hiền”

Trong phần trả lời, nhà báo Hữu Thọ nhấn mạnh rằng cá nhân ông cũng như lãnh đạo cấp cao nhất của đảng không có ý phân biệt giữa đảng viên và người ngoài đảng, rằng việc chưa có nhiều người ngoài đảng tham gia bộ máy lãnh đạo chủ yếu là do họ chưa đủ uy tín, chẳng hạn như khi ứng cử quốc hội thì ít người bầu cho họ, còn khi được lãnh đạo cấp cao giới thiệu (như trường hợp ông Thọ đơn cử là GS Tôn Thất Bách được lãnh đạo cấp cao “có ý mời” làm Bộ trưởng Y tế) thì “tới các khâu của quy trình cán bộ như lấy phiếu kín, tín nhiệm…thì lại không lọt”.

– Đọc tiếp>