Xấu hổ và yêu nước

Hà Hiển

Trên blog Bố Cu Hưng cách đây đã lâu có bài viết về cái chết của 2 cô dâu Việt tại Hàn Quốc mà thủ phạm chính là những người chồng Hàn Quốc của họ. Bài viết có đoạn:

“…Tôi nhớ bản án dành cho bị cáo Chang, người đã giết vợ là cô dâu Huỳnh Mai, có đoạn rất chân thành, đại ý: Một dân tộc nuôi dưỡng giấc mơ cường quốc lại không thể nuôi dưỡng giấc mơ gia đình giản dị của một cô dâu ngoại quốc nhỏ bé. Sự xấu hổ của một dân tộc được trình bày ngay cả trong bản án, khác với những lời lẽ khô khan thường thấy của các văn bản hành chính tư pháp…”

Tôi đoán rằng nếu như có sự kiện tương tự xảy ra ở đất nước chúng ta hiện nay thì chắc rằng cơ quan công tố sẽ không dám viết một đoạn chân thành như vậy trong cáo trạng khi mà ở ta những người hay bày tỏ những sự xấu hổ tương tự như thế thường có nguy cơ bị đặt vấn đề về sự “không yêu nước”.

– Đọc tiếp>