Sự lãng mạn của những người viết thư?

Hà Hiển

Thách thức những phát biểu của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những người giữ trọng trách khác trong đảng và nhà nước luôn khẳng định việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên là “chủ trương lớn của đảng và nhà nước”, nhiều nhà trí thức và khoa học cho rằng chủ trương trên là “bất hợp pháp” khi nó chưa được bàn bạc và thông qua tại quốc hội.

– Đọc tiếp>