Lên tầm cao mới

(Đã đăng trên Yahoo! 360 ngày 13/03/2008)

Cứ ở mỗi một giai đoạn lịch sử nhất định, lại thấy kho từ vựng Việt Nam được bổ sung thêm các cụm từ mới có tính “thời thượng”.

Chẳng hạn trong mấy năm gần đây, cụm từ “lên một tầm cao mới” xuất hiện hàng ngày và ở khắp mọi nơi, từ báo chí, các văn kiện của đảng và nhà nước, phát biểu của các chính khách, các doanh nhân…, cho đến những tuyên bố của “các cấp”, “các ngành”, kể cả ở tầm vĩ mô cũng như vi mô. Nếu bạn vào google và gõ vào mục “Tìm kiếm” cụm từ có các chữ “lên tầm cao mới ” thì chúng ta sẽ có sẽ có gần 4.000.000 kết quả áp dụng cho gần như mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao đến những trò chơi điện tử…

Sau đây là một vài ví dụ:

– Đọc tiếp>