Để trở thành dân tộc lớn!

Hà Hiển

Nhn xét v mi quan h VN- TQ, đã có người phát biu (trên blog) rng:

Chưa bao giờ chúng ta dám thể hiện mình là 1 dân tộc lớn! 

Xin được chia sẻ quan điểm này bằng 1 số ý kiến sau:

Trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, chúng ta chưa bao giờ độc lập với người TQ về ý thức hệ, cho dù hiện nay và tại nhiều thời điểm trong lịch sử chúng ta độc lập với họ về chủ quyền lãnh thổ. Trước đây là Nho giáo và các lề thói phong kiến khác. Bây giờ thì ngoài những điều đó thì ta với họ, ít nhất là ở cấp nhà nước, vẫn còn chia sẻ chung một ý thức hệ mà nguồn gốc của nó đều không đến từ cả TQ và VN.

– Đọc tiếp>