“Nội xâm” văn hóa

(Bài đã đăng trên TuanVietNam)

Trên diễn đàn “Nhận diện về chủ nghĩa xâm lăng mới” do VietNamNet tổ chức gần đây, nhà báo Hữu Thọ nêu lên sự cần thiết của việc bảo vệ nền văn hóa truyền thống của dân tộc và đề cập đến nguy cơ “xâm lăng” văn hóa từ bên ngoài, trong đó ông bày tỏ sự lo lắng về sự xuống cấp của văn hóa và sự sùng ngoại…

– Đọc tiếp>