Thế mà tôi cứ tưởng là ông đi câu!

Hà Hiển

Trong cuộc sống hàng ngày, chắc là chẳng có ai không bao giờ phải cãi nhau mà nếu gọi một cách lịch sự hơn là tranh luận.

Các cụ nhà ta bảo “chín người thì mười ý”, ngay cả anh em trong cùng một nhà thì tính khí, quan niệm cũng khác nhau.

Hậu quả của những vụ cãi nhau ấy cũng thật đa dạng. Nhẹ thì “bảo lưu ý kiến”, “tôn trọng sự khác biệt”, nặng hơn thì dùng những từ ngữ không thể nói là “có văn hoá” để “cãi nhau”, thậm chí cả trong trường hợp bàn về chủ đề có cái tên gọi rất sang trọng là “văn hoá tranh luận” hay “văn hoá phản biện”, nặng hơn nữa có khi là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thậm chí xảy ra án mạng. Đấy là chưa kể đến các vụ “cãi nhau” trên bình diện quốc gia hoặc quốc tế để rồi dẫn đến các cuộc chiến tranh thật là tàn bạo, khủng khiếp mà người ta đã từng chứng kiến.

– Đọc tiếp>