Nhân tài bao giờ cũng thuộc về số ít (*)

Hà Vũ Hiển

Khi tổ chức cần người già
Thì ta vẫn còn trẻ
Khi tổ chức cần người trẻ
Thì ta đã về già
Khi tổ chức cần đàn bà
Thì ta là đàn ông
Khi tổ chức cần công nông
Ta trót là trí thức
Khi tổ chức cần người có đức
Ta lại trót là người có tài…

Có lẽ đó là những lời kêu ca một cách hài hước của những người cảm thấy luôn luôn “nhỡ thời”, không được “xã hội” trọng dụng vì các tiêu chuẩn “quy hoạch cán bộ” thiên về cơ cấu hay lứa tuổi để phù hợp với các “yêu cầu chính trị của đất nước” ở từng thời kỳ khác nhau. “Xã hội” trong ngữ cảnh trên được hiểu theo nghĩa hẹp là các cơ quan thuộc hệ thống nhà nước, nơi đề ra các tiêu chuẩn đó.

– Đọc tiếp>

Chọn nhân lực theo chỉ số IQ, EQ, ai dám? (*)

Hà Hiển

Lãnh hậu quả từ nền giáo dục sính bằng cấp là tên một bài viết trên VNN ngày 30/7/2008. “Hậu quả” mà bài viết muốn nói đến ở đây là một nền giáo dục “đề cao bằng cấp một cách thái quá” và “xem nhẹ thực chất năng lực” và cũng dẫn đến việc người ta quá coi trọng bằng cấp khi tuyển dụng hay bổ nhiệm nhân sự vào các cơ quan thuộc hệ thống Nhà nước.

– Đọc tiếp>